Regels en afspraken

Geacht MOC-lid, Ouder of Verzorger,

Op de buitengewone algemene ledenvergadering van 29 november 2012 is het voorstel gedaan om de ledentaken (kantinediensten) en contributie-inning verder te verankeren en vast te leggen binnen onze vereniging.

Met grote meerderheid zijn bovengenoemde voorstellen toen aangenomen en verder gecommuniceerd tijdens de nieuwjaarsreceptie van 6 januari 2013.

Zodoende zijn de huisregels aangepast, vernieuwd en per omgaande ingevoerd binnen onze vereniging. Als bijlage treft U de huisregels aan.

Ook volgt de komende weken het machtingsformulier t.b.v. de contributiebetaling, dit formulier volgt per email en zal uitgereikt en ingenomen worden door de coaches.

Wij hebben getracht zo duidelijk en volledig mogelijk te zijn, indien er nog vragen of opmerkingen zijn dan houden we ons uiteraard van harte aanbevolen!

Met vriendelijke groet,
Bestuur VV MOC

» Huisregels vv Moc (Versie 2015) (PDF)

20 tips voor sportieve ouders


1. Moedig uw kinderen aan en geef voorrang aan hun sport.
2. Geef het goede voorbeeld: doe zelf aan sport.
3. Dwing ze nooit om uw ambities waar te maken.
4. Kies een sportclub waar kindgericht wordt gewerkt.
5. Focus niet te vroeg op een sport: verschillende ervaringen zijn een goede basis.
6. Zorg voor positieve ervaringen. Ondersteun ze met aanmoedigingen.
7. Help uw kinderen vertrouwen te krijgen.
8. Laat ze sport doen op hun eigen niveau. Help ze om realistische doelen te stellen.
9. Benadruk het plezier en vermijd prestatiedruk. Maak uw kinderen duidelijk dat sport meer is dan ‘winnen of verliezen:’ Er is ook nog gezondheid, vriendschap, uithouding, durf, samenstelling, enz.
10. Leer ze dat groepsinzet en inspanning even belangrijk zijn als een overwinning.
11. Applaudisseer voor goed spel zowel van uw kinderen als die van de tegenstander.
12. Wees vriendelijk tegenover alle andere ouders.
13. Blijf positief, ook na verlies. Vloek of schreeuw nooit.
14. Trek beslissingen van de scheidsrechter in het openbaar nooit in twijfel.
15. Laat uw waardering voor de trainer en coach blijken.
16. Laat uw kinderen zelf stilstaan bij het bepalen van prestatie normen.
17. Breng evenwicht tussen de sporteisen en de behoeften van het gezin en de school.
18. Moedig ook andere interesses dan sport aan.
19. Help uw kinderen een gezonde, evenwichtige levenswijze te ontwikkelen. Ook hier geeft u zelf het goede voorbeeld.
20. Sportieve mislukkingen zijn nooit persoonlijke mislukkingen. Mocht het voorkomen dat zaken en handelingen voor u niet duidelijk zijn neemt u dan gerust contact op met trainers, leiders, of leden van de TC. Zij zijn bereid de nodige informatie te verstrekken.